Trần Thị Thắm

Miss.Thắm.
Full name: Tran Thi Tham. Nickname : Ladybug. (Cánh Cam)
I graduated from Vinh Phuc College. I love teaching children, coupled with enthusiasm and passion. I always try my best to give the kids a great education.

Cô Thắm. nickname Cánh Cam.
Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc khoa sp Anh. Bằng tình yêu dành cho các mầm non, bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề, tôi sẽ cố gắng để mang đến cho các con những điều tốt đẹp nhất.