Nguyễn Thị Loan

Hello everyone, Allow me to introduce myself. I’m Loan. I’m from Vinh Phuc province. I love children and English. I ‘m very happy when I teach English to children. I chose Bluesky Language Cetre as my destination because Bluesky is a good place to study English. I can improve my English skills when I have a chance to communicate with foreign teachers a lot at the centre . Morever, in my work place is English surrounds me everyday. Bluesky’s Staff are very friendly and active. Bluesky’s teachers’ love children so much and they have good teaching methods. They also sing and dance very well, join extra activities with all their hearts and their abilities. I’m proud to be a teacher at BlueSky. I hope you will choose Bluesky as your child’s destination. . Welcome everybody to Bluesky Language Centre. Thanks a lot for reading!

Tôi tên là Loan. Tôi đến từ Vĩnh Phúc . Tôi yêu trẻ và yêu tiếng anh . Tôi rất vui khi hiện tại tôi đang là 1 giáo viên tiếng anh . Tôi chọn trung tâm ngoại ngữ Bluesky là điểm đến của tôi bởi vì Bluesky là một nơi rất tốt để học tiếng anh . Tôi có thể trau dồi các kĩ năng tiếng anh khi tôi có nhiều cơ hội để giao tiếp với người nước ngoài tại trung tâm . Hơn nữa, nơi làm việc của tôi xung quanh đều là tiếng anh .Thêm vào đó, đôi ngũ cán bộ của Bluesky rất thân thiện và năng động . Giáo viên tai trung tâm rất yêu trẻ và họ có phương pháp dạy học tốt . Họ cũng hát và nhảy rất tốt , họ tham gia các hoạt động ngoại khóa với tất cả trái tim và năng lực của họ , Tôi tự hào khi tôi được làm việc tai Bluesky . Tôi hy vọng bạn sẽ chọn Bluesky là điểm đến cho con của bạn . Chào mừng các bạn đến với trung tâm ngoại ngữ Bluesky . Cảm ơn rất nhiều vì sự lắng nghe của bạn