Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hello everyone! My name’s Nhung but people often call me Nhung Nguyen as my name at my centre. I was born in the 20th of November- Vietnamese’s teachers’ day. As a coincidence I would then later become a teacher. I love children. I want to take care of them, teach them how to read and write in English and show them how beautiful life is. I chose BlueSky Language Centre as my destination because it is a really nice environment to improve on my current abilities. My co-workers are very friendly, easy-going and enthusiastic. we combine well. I’m proud to be a teacher at BlueSky.
Xin chào . Tên tôi là Nhung nhưng ở trung tâm mọi người thường goi tôi là Nhung Nguyễn . Tôi sinh vào ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam. Và cũng thật tình cờ khi tôi lại chọn nghề giáo. Tôi yêu trẻ nhỏ. Tôi muốn chăm sóc chúng và dạy chúng đọc và viết Tiếng Anh và nói cho chúng biết thế giới xung quanh tươi đẹp như nào. Và rồi tôi đã lựa chọn Trung tâm ngoại BlueSky là bến đỗ. BlueSky thật sự là một môi trương tốt để tôi cải thiện bản thân. Đồng nghiệp của tôi rất thân thiện, cởi mở và đầy nhiệt huyết . Trong công việc, chúng tôi luôn phối hợp với nhau rất ăn ý.Tôi tự hào khi trở thành giáo viên của BlueSky .